Serwis

Zajmujemy się serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym wszystkich oferowanych przez nas produktów, legalizacją i wzorcowaniem wag. Sprzedajemy części zamienne do wag AXIS, DIGI, przetworniki tensometryczne FLINTEC, KELI, ZEMIC, VISHAY TEDEA i inne. W oparciu o wiedze i doświadczenie wykonujemy:

# programowanie wag

@ naprawy wag

@ pomoc i doradztwo techniczne

@ legalizacja wag

* kalibracje wag

* okresowe/cykliczne sprawdzanie wag

* wzorcowanie wag

Legalizacja

Legalizacji obowiązkowej podlegają wagi do określania masy:

- w obrocie handlowym

- masy będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków

- premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat

- podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w   postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów

- masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i   leczenia

- przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach

- w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne

- przy paczkowaniu towarów

Pierwsza legalizacja wagi jest ważna przez 3 następne  lata kalendarzowe (bez ostatniego miesiąca), ponowne legalizacje są ważne 25 miesięcy.